Apr
25
2014

Het Nieuwe Rijksmuseum: 3D-modellering van expositieruimtes

Opening nieuwe RijksmuseumSinds 2013 is het (nieuwe) Rijksmuseum weer open voor publiek. De grand opening was spectaculair en inderdaad ‘groots’ te noemen, zoals bovenstaande foto demonstreert. Bij de verbouwing en renovatie van het gebouw, dat 10 jaar in beslag nam, verzorgde ARCADIS de advisering over de te realiseren constructie van het monumentale pand.

ARCADIS is een advies- en ingenieursbureau, dat oplossingen levert voor onder meer: life cycle management voor spoorinfrastructuur, grootscheepse renovaties van oude havens en gebouwen, en de (her)ontwikkeling van huisvesting. Bij infragerelateerde projecten, als ook bij opgravingen en restauraties van kunstwerken wordt sinds 2012 een FARO Laser Scanner Focus 3D ingezet. Recent is de scanner gebruikt voor het inmeten van het Nieuwe Rijksmuseum.


VAN UITLIJNING TOT 3D-MODEL

Gevraagd werd om het Rijksmuseum van binnen in te scannen met als voornaamste doel het inpassen en uitzetten van ‘lightracks’. Hiermee wordt de uitlijning van verlichtingsophangpunten bedoeld. Daarnaast wilde men de vloerdiktes kunnen bepalen om zodoende de vloersterkte te kunnen berekenen ten behoeve van het plaatsen van expositiestukken. Na uitvoering van het project, werden aan de oorspronkelijke doelen nog enkele toegevoegd, namelijk:

• Het maken van een 3D-model voor het ontwerp van de inrichting, onder meer om de lichtval op de te exposeren stukken te kunnen bepalen, in daarvoor bestemde software;
• Het bepalen van 3D-inrichting van nieuwe exposities;
• Het presenteren van de expositie in een ‘virtual walk-through’ met behulp van 360° beeldmateriaal.

Van uitlijning tot 3D-model met de FARO Laser Scanner Focus 3D

Tijdens de opzet van de meting wordt door het hele gebouw een grondslag aangelegd, waarop de scans worden aangesloten. Hierdoor kunnen uiteindelijk alle scans tot een allesomvattend model gecombineerd worden. Dit is onder meer noodzakelijk voor het bepalen van de vloerdiktes en hiermee samenhangend de draagkracht van de vloeren. De scans worden onderling met elkaar verbonden door middel van referentiebollen en platte targets. Wanneer een deel van de scans klaar is, wordt met de berekeningen begonnen. Mocht er iets in de scans niet kloppen of ontbreken dan kunnen op dat moment nog correcties of nieuwe scans worden uitgevoerd.

Bij de verwerking van de metingen wordt het museum opgedeeld in verschillende ruimtes, welke vervolgens tot een draadmodel gemodelleerd worden. Het uiteindelijke resultaat is een 3D-model van het museum. Daarnaast is er ook een “game omgeving” gecreëerd waarmee men een virtuele rondleiding door het museum kan starten.

Het 3D-model wordt gebruikt om uitzetgegevens te bepalen voor de bevestiging van lightracks (de te boren gaten). Tevens kan men bij nieuw in te richten exposities gebruik maken van het model om te bepalen waar de expositiestukken geplaatst dienen te worden, hoe de lichtinval zal zijn etc.

“De meeste tijd bij dit soort metingen, gaat zitten in het verplaatsen van opstellingen. Aangezien de FARO laser scanner zeer licht is en op een statief staat, gaat dit veel sneller en eenvoudiger dan met andere scanners, volgens Koen Bijker, Specialist 3D Laserscannen bij ARCADIS.”

Het interieur van het nieuwe Rijksmuseum - Iwan Baan/Courtesy of Rijksmuseum

Marnix van der Wolk

Marnix van der Wolk

Account Manager Laser Scanner Benelux | marnix.vanderwolk@faroeurope.com

More Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *