Nov
14
2014

3D-scannen & cultureel erfgoed: Eeuwenoude architecturale mysteries ontrafeld

Colosseum

Bij laserscannen denken we vaak aan moderne productieomgevingen en de ontwikkeling van nieuwe producten, maar de techniek kan ons ook inzicht bieden in het verleden. Voor het programma Time Scanners op National Geographic Channel, scande bouwkundig ingenieur Steve Burrows samen met zijn team laserscanexperts al heel wat iconische gebouwen en monumenten in, van het Colosseum in Rome tot St. Paul’s Cathedral in Londen en zelfs de eeuwenoude stad Machu Picchu, om zo hun architecturale geheimen bloot te leggen.

Laserscantechnieken zijn ideaal om monumentale gebouwen en industrieel erfgoed in kaart te brengen omdat ze in een zeer korte tijd erg grote oppervlakken zeer gedetailleerd kunnen vastleggen. Laten we eens even kijken naar een aantal mogelijke toepassingen van 3D technieken in de architectuur.

Oplossing voor ontbrekende plannen
Een vaak voorkomend probleem bij de restauratie van historische gebouwen is dat er geen plannen van bestaan, dat die verloren zijn gegaan of dat ze erg verouderd zijn. Aan de hand van een 3D-scan kan het gebouw in kaart worden gebracht en kan een plan alsnog geconstrueerd worden. In een zeer korte tijd kunnen alle afmetingen van het gebouw vastgelegd worden. Zelfs complexe, ruimtelijke structuren kunnen op deze manier exact worden opgemeten. Er zijn ook scanners met een bereik van wel 300 meter die complete terreinen digitaal kunnen vastleggen. Naast vrijwel fotorealistische opnamen van de omgeving kunnen moderne scanners ook in direct zonlicht scannen. Dit is ideaal bijvoorbeeld voor monumenten als de piramiden in Egypte.

Inzicht in bouwstijlen
Die piramiden maar ook monumenten als de historische stad Petra in Jordanië spreken tot de verbeelding. Hoe komt het dat die na al die jaren nog steeds overeind staan en hoe konden mensen toen zo’n stevige, grote en minutieuze constructies op poten zetten? Met behulp van laserscanners is het mogelijk om deze eeuwenoude mysteries te ontrafelen en inzicht te krijgen in de bouwmethodes van die tijd. En dat biedt inspiratie voor constructies van vandaag de dag! Steve Burrows en zijn team ontdekten bijvoorbeeld dat het Colosseum heel wat meer is dan een verzameling bogen en arcades. Zo zijn de trappen bovenaan een stuk smaller dan onderaan. Op die manier creëerden de architecten een soort trechtereffect waardoor mensen bij een incident snel en efficiënt het gebouw konden verlaten zonder chaos te veroorzaken.

Hulp bij restauraties
In een vorige blog haalden we aan hoe 3D-scannen een hulp kan zijn bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen. Maar het kan dus ook een uitkomst bieden voor het restaureren van monumenten met respect voor hun historische waarde en authentieke bouwmethoden. Vooral gebouwen met veel bogen, gebinten en gewelven zijn met klassieke meetinstrumenten moeilijk in kaart te brengen. Met behulp van laserscanners kunnen naast de gevel van het gebouw ook alle ruimtes binnenin met al hun details zoals balkons, ornamenten en traphallen uiterst nauwkeurig vastgelegd worden. Dit komt niet alleen van pas om bijvoorbeeld na te gaan of een gebouw scheef is gaan staan, maar ook wanneer (gedeeltelijke) afbraakwerken noodzakelijk zijn. Of om te kijken hoe het historisch gebouw optimaal kan worden ingericht wanneer het een nieuwe toepassing krijgt!

Marnix van der Wolk

Marnix van der Wolk

Account Manager Laser Scanner Benelux | marnix.vanderwolk@faroeurope.com

More Posts

Oct
06
2014

Alles wat je moeten weten over BIM

Van traditioneel bouwplan naar het Building Information Model

Alles wat je moeten weten over BIM

Een prototype maken van een gebouw? Kon het maar! In de bouwsector zijn het prototype en de eigenlijke constructie hetzelfde, met het risico op fouten of aanpassingen op het moment zelf, waardoor ook de kosten en de projectduur kunnen oplopen.

Building Information Model, kortweg BIM, komt tegemoet aan de behoefte om hier iets aan te doen. BIM gaat veel verder dan CAD-design. Het steekt het designproces in een compleet nieuw jasje door [Lees verder…]

Marnix van der Wolk

Marnix van der Wolk

Account Manager Laser Scanner Benelux | marnix.vanderwolk@faroeurope.com

More Posts

Sep
27
2013

Renoveren en herontwikkeling: laser scans bieden belangrijke details

Renoveren en herontwikkeling: laser scans bieden belangrijke detailsWanneer gebouwen gesaneerd of gerenoveerd moeten worden is het ‘Fingerspitzengefühl’ van planners en architecten nodig. Vaak ook zijn er geen plannen danwel geen actuele plannen op voorraad. Nauwkeurige en uitgebreide gegevens voor bouwactiviteiten worden geleverd door documentatie middels een 3D laser scanning. Twee recente voorbeelden: [Lees verder…]

Marnix van der Wolk

Marnix van der Wolk

Account Manager Laser Scanner Benelux | marnix.vanderwolk@faroeurope.com

More Posts

Feb
26
2013

3D-plannen in de bouw & architectuur sector


Architecten, constructeurs en BIM managers kunnen binnen en buiten metingen verrichten in slechts enkele minuten en op de millimeter nauwkeurig.

De laserscanner produceert 3D-puntenwolken van woningen, kantoorpanden, fabrieken, en historische gebouwen. De vanuit verschillende posities vastgelegde scans worden automatisch gemonteerd en genereren een compleet model van complexe structuren. [Lees verder…]

Marnix van der Wolk

Marnix van der Wolk

Account Manager Laser Scanner Benelux | marnix.vanderwolk@faroeurope.com

More Posts